bellen
Contact

Competentieniveaus Creativiteit

Competentielijst - Creativiteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Creativiteit

creativiteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Creativiteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Toont belangstelling voor andere benaderingswijzen.
 • Heeft oog voor alternatieve zienswijzen van anderen.
 • Heeft bij problemen meerdere suggesties voor een aanpak.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Probeert andere benaderingswijzen uit.
 • Gaat actief in op alternatieve zienswijzen van anderen.
 • Komt actief met nieuwe ideeën die zijn gebaseerd op een combinatie van bestaande aanpakken.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Komt met meerdere, minder voor de hand liggende, voorstellen voor de aanpak van problemen.
 • Is nieuwsgierig en onafhankelijk, zegt niet snel: ”dat kan niet”.
 • Laat zich niet remmen door bestaande normen, waarden, procedures of praktische beperkingen.

Niveau 4: Expert/Management

 • Definieert de essentie van zaken vanuit verschillende invalshoeken.
 • Komt met originele oplossingen en ideeën.
 • Doorbreekt bestaande normen, waarden, procedures of praktische beperkingen.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Stelt prikkelende vragen en stimuleert daarmee het denken buiten bestaande kaders.
 • Genereert veel oorspronkelijke ideeën en oplossingen voor de meest ongewone situaties en problemen.
 • Stelt vanzelfsprekendheden ter discussie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Creativiteit
Coachen op Creativiteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op