bellen
Contact
Initiatief Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Initiatiefinitatief

Competentiegebied: Motivatie
Motivatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de persoonlijke instelling en motivatie van individuen.

Definitie
Het handelen uit eigen beweging en niet na opdracht van anderen.

Samenhang
Een lage score op initiatief gaat vaak samen met een lage score op durf. De kwaliteit van het initiatief verwijst naar de competentie oordeelsvorming. Verder draagt voldoende initiatief in positieve zin bij aan de competenties ondernemerschap, netwerken en resultaatgerichtheid.

Normindicaties:Gedrag
Positief: Zoekt en grijpt kansen. Begint zelf, wacht niet op anderen. Bijt de spits af.
Negatief: Is passief. Doet niets uit eigen beweging, moet voortdurend aangezet worden tot activiteiten.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Is actief in het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden, komt met nieuwe plannen of ideeën.
Negatief: Blijft bij het oude, komt niet met nieuwe plannen of ideeën naar voren.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Initiatief
Coachen op Initiatief

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op