bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Creativiteit

Competentielijst - Creativiteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

creativiteit

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Creativiteit

  • Kunt u zich een recent probleem voor de geest halen waarvoor oude oplossingen niet werkten? Wat hebt u toen gedaan?
  • Voor wat voor soort problemen hebben mensen u om advies gevraagd? Kunt u twee concrete voorbeelden geven? Wat adviseerde u toen?
  • Goede ideeën ontstaan niet vaak in het hoofd van één man, maar meestal in een kleine groep gelijkgestemde. Hebt u een dergelijk proces wel eens meegemaakt? Wat was uw inbreng?
  • Welke onderzoeks- of veranderingstaken hebt u tot nu toe uitgevoerd? Welke vernieuwingen kwamen hieruit voort?
  • Innovatief denken blijkt een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen. Welke vernieuwingen zijn er in de nabije toekomst nodig voor de continuïteit van uw werkzaamheden?
  • Kunt u een verandering, in de organisatie waar u nu werkt, noemen waarvan uw collega’s zeggen, dat deze voornamelijk tot stand is gebracht door inventiviteit van uw kant?
  • Op welke manier houdt u bij ideeënvorming rekening met geldende regels, procedures en beperkingen. Kunt u voorbeelden geven?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Creativiteit
Coachen op Creativiteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op