bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Sensitiviteit

Competentielijst - Sensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Sensitiviteit

  • Hebt u recent te maken gehad met een bijzondere of ingrijpende aangelegenheid van een collega, zoals geboorte, ziekte, scheiding et cetera? Hoe bent u daarmee omgegaan?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u bent geconfronteerd met gevoelens of opvattingen die nadrukkelijk afweken van die van uzelf? Hoe reageerde u? Wat was het resultaat?
  • Wanneer hebt u voor het laatst een collega of een medewerker een compliment gegeven? Wat zei u en wat was de aanleiding?
  • Hebt u een van uw medewerkers wel eens moeten confronteren met disfunctioneren? Hoe ging u daarbij te werk?
  • Komt het voor dat er binnen uw omgeving mensen zijn, waaraan u zich ergert, omdat ze bijvoorbeeld dwarsliggen, zeuren, hun verantwoordelijkheden niet nemen of u onnodig met hun problemen lastig vallen? Kunt u een voorbeeld noemen? Hoe hebt u in die situatie gehandeld?
  • Hebt u wel eens gesprek gevoerd met een medewerker dat helemaal niet naar uw zin verliep, omdat de medewerker emotioneel reageerde? Hoe hebt u die situatie aangepakt?
  • Hebt u de laatste tijd een impopulaire maatregel moeten nemen? Wat zijn de reacties van de betrokkenen hierop geweest? Wat hebt u met deze reacties gedaan?
  • Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u anderen in een 'lastig parket' hadden gebracht? Kunt u deze situatie nader toelichten?
  • Kunt u zich een gesprek herinneren met een van uw medewerkers die problemen had of deze veroorzaakte?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op