bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie sensitiviteit

Competentielijst - Sensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Sensitiviteit

 • Laat anderen in hun waarde.
 • Toont begrip en respect voor afwijkende visies, ideeën, omgangsvormen, principes en gewoonten, ook wanneer er sprake is van weerstand.
 • Houdt rekening met de doelstellingen, wensen en belangen van een ander en met persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeert.
 • Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander.
 • Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met passend gedrag.
 • Spreekt het vertrouwen in de ander uit, laat waardering blijken en geeft complimenten.
 • Past zijn gedrag aan dat van de gesprekspartner aan.
 • Reageert op belangrijke, bijzondere of ingrijpende gebeurtenissen voor een ander, zoals examens, geboortes, verjaardagen, promoties, pech en dergelijke.
 • Geeft anderen de ruimte in een gesprek, nodigt uit tot inbreng.
 • Laat merken dat men elkaar niet begrijpt, wanneer er langs elkaar heen wordt gepraat.
 • Creëert betrokkenheid door de ander te betrekken bij het overwinnen van moeilijkheden.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op