bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Probleemanalyse

Competentielijst - Probleemanalyse

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Probleemanalyse

Deze competentie is goed te ontwikkelen wanneer het gaat om het opsporen van oorzaken van fouten en het opsporen van belangrijke informatie voor het nemen van beslissingen. Als de medewerker tekort schiet op die aspecten, moet hij vooral meer tijd en aandacht besteden aan het verzamelen van informatie voordat hij conclusies trekt of beslissingen neemt.

Een gebrekkige probleemanalyse kan veroorzaakt worden door het feit dat de medewerker:

 • de problemen onvoldoende onderkent;
 • in zijn analyse onvoldoende structuur aanbrengt, de grote lijn niet ziet en teveel in details opgaat;
 • onvoldoende verband ziet tussen verschillende feiten of ontwikkelingen;
 • onvoldoende op zoek gaat naar meer en relevante informatie;
 • de situatie of het probleem niet vanuit verschillende invalshoeken bekijkt;
 • niet op gepaste wijze in actie komt terwijl hij het probleem wel ziet.


Het is van belang om nauwkeurig vast te stellen welke aspecten van probleemanalyse onvoldoende aanwezig zijn. Bij een nieuwe medewerker kan onvoldoende probleemanalyse veroorzaakt worden door het feit dat hij nog niet goed op de hoogte is van zaken die spelen. Er is een relatie met de competentie luisteren voor wat betreft het doorvragen op aangeboden informatie. Naarmate iemand deze competentie beter beheerst, zal hij het makkelijker vinden om door te vragen en de benodigde informatie te verkrijgen.

Off-the-Job: in alle opleidingen/trainingen waarbij aan problemen gewerkt moet worden, wordt in zekere mate een beroep gedaan op probleemanalyse
On-the-Job: de coaching dient zich te richten op het element dat de medewerker mist (legt onvoldoende verbanden, bekijkt een vraagstelling eenzijdig, verliet zich in irrelevante details, etc.).

Trainingsadvies: Probleemanalyse

Er wordt in alle trainingen of opleidingen in meer of mindere mate een beroep gedaan op het vermogen tot probleemanalyse van elke cursist op de momenten waarop hij een bepaalde opdracht moet uitvoeren. Elke opdracht vereist immers in eerste instantie probleemanalysegedrag (wat heb ik nodig, moet ik doen om de opdracht naar behoren te vervullen). Voorbeelden voor trainingen zijn:

 • probleemanalyse;
 • argumenteren (om situaties uit verschillende invalshoeken te leren benaderen)
 • probleemoplossend vermogen;
 • strategisch denken en plannen;
 • adviesvaardigheden;
 • coachingsvaardigheden (om tot de kern komen van persoonlijke problemen).

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Probleemanalyse
Coachen op Probleemanalyse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op