bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie probleemanalyse

Competentielijst - Probleemanalyse

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Probleemanalyse

 • Anticipeert op storingen, bijvoorbeeld door tijdig te zorgen voor informatie en/of door een plan voor te ondernemen stappen
 • Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
 • Benut actief de informatiebronnen die voor het functioneren noodzakelijke zijn.
 • Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later
 • Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen
 • Herkent (in een vroeg stadium) dat er sprake is van een bepaald probleem.
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.
 • Maakt duidelijk verschil tussen symptomen en oorzaken
 • Maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties en veronderstellingen.
 • Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
 • Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zich voor doet
 • Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
 • Vraagt door in het geval van onvoldoende informatie.
 • Weet symptomen en oorzaken te scheiden.
 • Ziet informatietekort, vraagt naar aanvullende informatie
 • Zoekt bij het verzamelen van informatie eerst naar de grote lijnen, duikt niet meteen in de details.
 • Zoekt verbanden tussen verschillende situaties en problemen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Probleemanalyse
Coachen op Probleemanalyse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op