bellen
Contact

Competentieniveaus Probleemanalyse

Competentielijst - Probleemanalyse

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Probleemanalyse

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Probleemanalyse

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Stelt vragen als zich een probleem voordoet.
 • Verzamelt informatie over de oorzaken van een probleem.
 • Kan de kern van een probleem benoemen.

Niveau 2: Vakman/Vakman

 • Scheidt hoofd- van bijzaken.
 • Weet welke informatie nodig is om het probleem in kaart te brengen.
 • Ziet informatietekort en vraagt naar aanvullende informatie.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Verzamelt gericht informatie over de achtergronden en oorzaken van het probleem.
 • Maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties of veronderstellingen.
 • Ziet verbanden tussen achtergronden en oorzaken van problemen binnen eigen vakgebied / team.

Niveau 4: Expert/Management

 • Integreert diverse bronnen van informatie met betrekking tot oorzaken en achtergronden
 • Ziet verbanden tussen achtergronden en oorzaken van problemen binnen eigen organisatieonderdeel.
 • Maakt duidelijk verschil tussen symptomen en oorzaken.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Ziet verbanden tussen achtergronden en oorzaken van problemen binnen de organisatie.
 • Weet symptomen van oorzaken te onderscheiden van zeer complexe problemen.
 • Integreert diverse bronnen van informatie met betrekking tot oorzaken en achtergronden van complexe problemen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Probleemanalyse
Coachen op Probleemanalyse

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op