bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie probleemanalyse

Competentielijst - Probleemanalyse

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen:

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Probleemanalyse

  • Bent u wel eens op uw werk heel onverwachts door een probleem overvallen? Voorbeeld?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een ingewikkeld probleem waarmee u de afgelopen tijd in uw functie mee te maken heeft gehad?
  • Is het u ooit overkomen dat de resultaten van uw werk heel anders uitpakte dan u verwacht had? Voorbeeld?
  • Welke informatie hebt u nodig om goed te kunnen functioneren op uw werk? Hoe bent u hier in het verleden aan gekomen?
  • Is het ooit voorgekomen dat u met uw baas/collega’s van mening verschilde over de wijze waarop iets zou moeten worden aangepakt? Voorbeeld?
  • Soms kun je helemaal niet inschatten hoe iets zou gaan verlopen. Is dat u ooit overkomen? Voorbeeld?
  • Hebt u wel eens meegemaakt dat u iemand advies gaf en dat deze dit advies niet opvolgde? Voorbeeld?
  • Bent u het wel eens met uw baas oneens geweest over een aanpak, omdat u dacht dat die aanpak niet tot gewenste resultaten zou leiden?
  • Hebt u wel eens een gesprek meegemaakt waarin u het onduidelijk was wat de ander wilde?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Probleemanalyse
Coachen op Probleemanalyse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op