bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Overtuigingskracht

Competentielijst - Overtuigingskracht

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

overtuigingskracht

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Overtuigingskracht

 • Benoemt de nadelen wanneer de ander niet met de ideeën zou instemmen.
 • Benoemt duidelijk de voordelen van eigen ideeën voor de ander.
 • Benoemt het gezamenlijk belang.
 • Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren.
 • Gebruikt argumenten waarvoor de ander gevoelig blijkt te zijn en gebruikt de juiste hoeveelheid argumenten (geen overkill).
 • Geeft niet alle argumenten in een keer, maar faseert het gebruik van argumenten; geeft ‘wisselgeld’ niet direct weg.
 • Houdt een helder en gestructureerd betoog, waarin logische en relevante argumenten op het juiste moment naar voren worden gebracht.
 • Laat de ander merken dat de essentie van zijn tegenwerpingen worden opgepakt.
 • Peilt de persoonlijke standpunten van de gespreksdeelnemers.
 • Richt zich in groepen met zijn argumenten tot de juiste personen (bijvoorbeeld de voorzitter, de grootste opponent, de mogelijke medestanders).
 • Toetst of de boodschap bij de ander is overgekomen.
 • Sluit de eigen voorstellen en argumenten aan bij die van anderen en gebruikt op deze manier de argumenten van anderen om het eigen doel te realiseren.
 • Spreekt niet alleen over nadelen, maar benoemt vooral de voordelen.
 • Streeft naar win-win situaties.
 • Weet eigen overtuigingskracht op tijd te stoppen. Vertoont daarom niet te veel en te langdurig overtuigingskrachtgedrag.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training effectief beïnvloeden
Coachen op Overtuigingskracht

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op