bellen
Contact

Competentieniveaus Overtuigingskracht

Competentielijst - Overtuigingskracht

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Overtuigingskracht

overtuigingskracht

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Overtuigingskracht

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Komt met logische argumenten.
 • Uit zich enthousiast over een zaak.
 • Legt helder uit wat hij ergens van vindt.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Reageert logisch op de argumenten van anderen.
 • Sluit in zijn argumentatie aan bij wat voor de ander belangrijk is.
 • Legt helder uit waarom iets gedaan moet worden.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Houdt een gestructureerd betoog met logische en relevante argumenten.
 • Doseert argumenten en brengt deze op juiste moment in.
 • Verwerkt de reactie van anderen ter plekke in eigen argumenten.

Niveau 4: Expert/Management

 • Benoemt duidelijk de voordelen van eigen de ideeën en benoemt nadelen van het niet instemmen daarmee.
 • Voorziet de reacties en argumenten van anderen van repliek en speelt daar met eigen argumenten welbewust op in.
 • Benoemt en benadrukt het gezamenlijk belang.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Gaat strategisch om met argumenten.
 • Herkent weerstanden en/of tegenstand en maakt dit bewust een onderdeel van de eigen argumentatie.
 • Bouwt "achter de schermen" aan steun voor de eigen ideeën.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training effectief beïnvloeden
Coachen op Overtuigingskracht

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op