bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Overtuigingskracht

Competentielijst - Overtuigingskracht

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

overtuigingskracht

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Overtuigingskracht

  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u als stafmedewerker een lijnfunctionaris (of vice versa) moest overtuigen? Wat deed u precies?
  • Noemt u eens een goed voorstel dat u hebt gedaan, en dat door uw collega’s/chef is geaccepteerd? Wat hebt u gedaan om dit voor elkaar te krijgen?
  • Noemt u eens een goed voorstel dat u hebt gedaan, en dat door uw collega’s/chef niet is geaccepteerd? Wat ging er mis?
  • Wanneer hebt u voor het laatst iemand ergens van moeten overtuigen? Wat deed u precies?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een moeilijk verkoopgesprek dat u heeft moeten voeren? Wat was de situatie en wat deed u precies?
  • Wat zijn volgens u de vaardigheden waarover een goede verkoper moet beschikken?
  • Hoe verkoopt u een slechte boodschap of een impopulair besluit of standpunt? Waarom?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training effectief beïnvloeden
Coachen op Overtuigingskracht

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op