bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Omgevingsbewustzijn

Competentielijst - Omgevingsbewustzijn

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

omgevingsbewustzijn

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Omgevingsbewustzijn

Deze competentie verwijst naar de mate waarin de medewerker geïnteresseerd is in en op de hoogte is van de wereld en de ontwikkelingen om hem heen. Wanneer de medewerker nog niet veel zicht heeft op de invloeden die van buiten komen, kan omgevingsbewustzijn goed worden ontwikkeld. Het gaat er dan om de medewerker attent te maken op de beste informatiebronnen voor belangrijke ontwikkelingen buiten de organisatie en voorbeelden te geven van externe invloeden met aanwijsbare gevolgen. Als de medewerker wel op de hoogte is van deze ontwikkelingen, maar deze niet vertaalt naar zijn werkzaamheden, is omgevingsbewustzijn moeilijker te ontwikkelen en kan er een relatie zijn met oordeelsvorming, besluitvaardigheid of durf.

On the job: coachen op een van de bovenstaande (ontbrekende) factoren (probleemanalyse, oordeelvorming, besluitvaardigheid/ durf).
Off the job: een managementspel kan een bijdrage leveren.

Trainingsadvies: Omgevingsbewustzijn

Er zijn geen reguliere opleidingen of trainingen voor het ontwikkelen van deze competentie. Er worden wel diverse studie- en conferentiedagen aangeboden rond actuele thema's zoals globalisering, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en dergelijke. Trainingen waarin vaardigheden die te maken hebben met omgevingsbewust zijn aan bod komen, zijn:

  • politiek en projecten;
  • goed waarnemen, juist interpreteren, effectief communiceren;
  • strategisch denken en plannen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Omgevingsbewustzijn
Coachen op Omgevingsbewustzijn

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op