Gedragscriteria competentie omgevingsbewustzijn

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Omgevingsbewustzijn

  • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het eigen werkgebied of voor de organisatie.
  • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
  • Kijkt ook naar belangrijke ontwikkelingen in de organisatie die niet direct het eigen werkgebied betreffen. Gebruikt die informatie zonodig voor het eigen werk.
  • Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende vakgebieden.
  • Begrijpt aan welke politieke en maatschappelijke invloeden het werkgebied bloot staat.
  • Houdt zorgvuldig rekening met nieuwswaarde, positieve en negatieve publiciteit en de effecten daarvan, die het gevolg kunnen zijn van interne gebeurtenissen en beslissingen.
  • Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen.
  • Toont zich bewust van cultuurverschillen en gaat hier adequaat mee.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Omgevingsbewustzijn
Coachen op Omgevingsbewustzijn

printen