bellen
Contact
Omgevingsbewustzijn Workshops
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Workshop Omgevingsbewustzijn

 

Beschrijving

Onderbouwen van de toekomst:

Welkom bij de workshop Omgevingsbewustzijn! In deze interactieve workshop leer je verbanden te zien tussen ontwikkelingen in de maatschappij, je vakgebied, de organisatie en je eigen functioneren. Het is belangrijk om als professional op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de omgeving en deze te kunnen vertalen naar de eigen organisatie.

Tijdens de workshop gaan we in op het actief inzetten van dit omgevingsbewustzijn voor je werk, je afdeling en de organisatie. Hoe kun je als professional bijdragen aan het anticiperen op veranderingen en het inspelen op kansen en bedreigingen?

We gaan aan de slag met diverse technieken en casussen om het omgevingsbewustzijn te vergroten. Na afloop van de workshop ben je in staat om de verbanden tussen ontwikkelingen in de maatschappij, je vakgebied, de organisatie en je eigen functioneren beter te zien en actief in te zetten voor de organisatie.

 

Programma

Doel van de workshop samenwerken:

  • De deelnemer ontwikkelt het vermogen om kansen en bedreigingen voor de organisatie te signaleren en actief in te zetten.

 

Effectief gedrag:

In de workshop 'Omgevingsbewustzijn' gaan we interactief aan de slag met het versterken van de volgende gedragingen die verband houden met de competentie Omgevingsbewustzijn:

 

  • Ontwikkelt een middellange termijn visie. Dit omvat het vermogen om een heldere en realistische visie te ontwikkelen voor de toekomst van de organisatie, rekening houdend met middellange termijn ontwikkelingen en trends in de omgeving. Je leert om vooruit te kijken en strategische doelen te stellen die de organisatie in staat stellen om succesvol te blijven in een snel veranderende omgeving.
  • Toont zich bewust van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Hierbij leer je om alert te zijn op veranderingen, trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, zoals technologische innovaties, markttrends, concurrentie en regelgeving. Je ontwikkelt het vermogen om de omgeving te scannen en relevante informatie te verzamelen om strategische beslissingen te ondersteunen.
  • Zet de eigen omgevingsvisie actief in voor de organisatie. Dit betekent dat je leert om je inzichten en visie over de omgeving proactief te delen en te gebruiken om de strategie en besluitvorming van de organisatie te informeren en te verrijken. Je leert om je omgevingsbewustzijn effectief toe te passen in het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.


De workshop 'Omgevingsbewustzijn' heeft een krachtige en innovatieve formule waarbij deelnemers worden uitgedaagd, vriendelijk gestimuleerd en geïnspireerd om op een actieve manier te leren en hun omgevingsbewustzijn en strategisch inzicht te versterken.

 

De trainers

De trainers gebruiken effectieve methoden uit o.a. het improvisatietheater. Deze methoden laat de deelnemers ervaren wat het effect van het eigen gedrag is.

 

Herkenbare situaties

In de workshop en training werken we met herkenbare praktijk ervaringen van de deelnemers. Voorafgaand aan de workshop of training worden, in een korte intake, de lastige praktijksituaties en leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. 

Praktische informatie

Duur:

  • 1 dagdeel

 

Kosten: klik op tarieven voor:

  • Workshop
  • Persoonlijke begeleiding/Coaching
  • Kleine groepen
  • Training
  • Competentietheater

 

Gerelateerde trainingen:

- GRIP op je werkstress
- Planmatig werken
- Persoonlijke effectiviteit
 

Deze workshop of training kunnen we ook aanbieden als:

Coaching
Competentietheater

Training en cursus

 

Gerelateerde thema's zijn:

 

Contact en aanmelden

Meer informatie, een vrijblijvende offerte of een andere vraag? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op