bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie omgevingsbewustzijn

Competentielijst - Omgevingsbewustzijn

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

omgevingsbewustzijn

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Omgevingsbewustzijn

  • Wat is de relatie tussen economische, sociale, vakinhoudelijke of politieke ontwikkelingen en uw dagelijkse werkzaamheden? Kunt hier een voorbeeld van geven?
  • Op welke manier houdt u zichzelf op de hoogte van actuele en politieke ontwikkelingen?
  • Op welke manier houdt u rekening met culturele verschillen tussen medewerkers? Kunt u een recent voorbeeld beschrijven?
  • Kunt u een voorbeeld geven van de invloed van wettelijke bepalingen of voorschriften op uw werkzaamheden?
  • Kunt u een voorbeeld geven waarbij u uw werkzaamheden heeft aangepast als gevolg van ontwikkelingen buiten uw eigen werkgebied? Hoe kwam u tot het inzicht dat aanpassing nodig was?
  • Welke kansen en bedreigingen ziet u in de toekomst voor uw eigen werkveld? Hoe komt u tot deze inzichten?
  • Wanneer hebt u voor het laatst met iemand gesproken over economische, sociale of politieke ontwikkelingen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Omgevingsbewustzijn
Coachen op Omgevingsbewustzijn

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op