Gedragscriteria competentie Netwerken

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Netwerken

  • Bouwt en onderhoudt contact met mensen buiten de eigen organisatie die later van pas kunnen komen.
  • Bouwt binnen de eigen organisatie relaties op die van pas kunnen komen bij het realiseren van doelstellingen.
  • Onderhoudt interne en externe relaties met relevante beslissingnemers.
  • Bouwt een persoonlijke band op met de ander, bijvoorbeeld een klant.
  • Pakt kansen om anderen te ontmoeten en toont direct en actief interesse in de ander door initiatief te nemen tot het uitwisselen van informatie.
  • Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact.
  • Speelt contacten en informatie door aan relaties zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Netwerken
Coachen op Netwerken

printen