bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Netwerken

Competentielijst - Netwerken

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

netwerken

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Netwerken

  • Hebt u recent nieuwe mensen ontmoet? Kunt u beschrijven hoe u te werk bent gegaan bij het leggen van contacten?
  • Kunt u uw netwerk buiten de organisatie eens beschrijven? Wanneer hebt u het laatst een beroep gedaan op iemand uit uw netwerk? Op wie deed u een beroep en wat was het resultaat?
  • Op welke manier besteedt u aandacht aan uw netwerk? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Wanneer was u laatst op een bijeenkomst waar u niemand kende? Met wie hebt u daar contact gelegd? Hoe hebt u dat aangepakt?
  • Kunt u een voorbeeld geven over wat uw netwerk u recent heeft opgeleverd?
  • Met welke klanten of zakelijke relaties heeft u een persoonlijke band? Kunt u een voorbeeld geven waaruit blijkt dat deze band persoonlijk is?
  • Brengt u mensen uit uw netwerk die elkaar niet kennen met elkaar in contact? Waarom doet u dat? Kunt u twee situaties beschrijven? Wat heeft dat opgeleverd voor betrokkenen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Netwerken
Coachen op Netwerken

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op