bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Leervermogen

Competentielijst - Leervermogen

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Leervermogen

Deze competentie is lastig te ontwikkelen, het is vooral een intellectuele capaciteit en de mate waarin men nieuwe informatie in zich opneemt en toepast is moeilijk te beïnvloeden. Leervermogen heeft voornamelijk te maken met algemene cognitieve capaciteiten die vanaf de volwassen leeftijd vrijwel vastliggen. Leervermogen heeft ook te maken met de motivatie om te leren. Om te kunnen leren van ervaringen is bovendien het omgaan met kritisch commentaar van anderen en het kritisch willen kijken naar het eigen functioneren belangrijk. Omgaan met feedback het leren stilstaan bij het eigen functioneren en het opzetten van een hulp- en steunstructuur zijn wel te ontwikkelen.

Off-the-Job: door het stimuleren van zelfstudie en deelname aan vak- of brancheoverleg. Eventueel testen om het intellect te bepalen of het ontdekken van de eigen dominante leerstijl.
On-the-Job: dient de coaching zich te richten op het vergaren van vakkennis en het effectief toepassen van theorie in de praktijk.

Trainingsadvies: Leervermogen

Leervermogen is moeilijk te ontwikkelen, maar kan eventueel ontwikkeld worden door het stimuleren en ontwikkelen van de competentie zelfstandigheid door coaching. Er zijn geen reguliere opleidingen of trainingen voor het ontwikkelen van deze persoonlijke competentie. Trainingen waarin vaardigheden aan bod komen die raakvlakken hebben met de competentie leervermogen zijn:

  • persoonlijke effectiviteit;
  • effectief benutten van de eigen talenten;
  • persoonlijke vitaliteit.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Leervermogen
Coachen op Leervermogen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op