bellen
Contact

Competentieniveaus Leervermogen

Competentielijst - Leervermogen

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.

Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Leervermogen

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Zet zich in voor het opdoen van kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied.
 • Toont interesse in nieuwe ervaringen en ideeën op eigen vakgebied.
 • Stelt vragen wanneer iets niet duidelijk is.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Verwerkt nieuwe kennis en ervaring in bestaande werkwijzen.
 • Zoekt actief naar nieuwe ervaringen en ideeën op eigen vakgebied.
 • Vindt zelfstandig aanvullende informatie bij het oplossen van dagelijkse problemen.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Werkt zich snel in bij nieuwe ontwikkelingen, ook buiten het eigen vakgebied.
 • Leert van ervaringen van anderen en maakt daarvan bij eigen handelen gebruik.
 • Vindt zelfstandig aanvullende informatie in nieuwe en onduidelijke situaties.

Niveau 4: Expert/Management

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • nvt
 • nvt
 • nvt

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Leervermogen
Coachen op Leervermogen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op