bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Leervermogen

Competentielijst - Leervermogen

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criterium gericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Leervermogen

  • Hebt u wel eens een training gevolgd? Wat hebt u toen geleerd? Kunt u een concreet voorbeeld geven hoe u dat in uw werkpraktijk heeft toegepast?
  • Hoe lang duurde het voordat u zich ingewerkt voelde in uw functie? Hoe beoordeelde uw leidinggevende dat?
  • Hebt u onlangs van uw leidinggevende feedback gekregen over uw functioneren? Hoe hebt u dat toegepast in uw werk?
  • Hebt u wel eens collega’s moeten inwerken? Wat ging u daarbij goed af en wat minder goed?
  • Hebt u uw aanpak tijdens de inwerkperiode in uw functie wel eens moeten wijzigen door nieuwe gegevens? Hoe hebt u dat aangepakt?
  • Welke ervaring is voor u het meest leerzaam geweest? Kunt u een voorbeeld geven van hoe u de hiervoor verworven kennis en inzet in de praktijk hebt kunnen gebruiken?
  • Wat zijn omstandigheden waaronder u gemakkelijk nieuwe informatie opneemt? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Hebt u tijdens een inwerkperiode, een aanpak waaraan u gewend was, wel eens moeten wijzigen door nieuwe informatie? Hoe ging dat?
  • Hebt u wel eens een iets uitgevoerd waarvan u achteraf tot de conclusie kwam als ik dat project opnieuw zou moeten uitvoeren, pakte ik het heel anders aan?
  • Welke ervaring in uw leven is voor u het meest leerzaam geweest? Kunt u aangeven hoe u de, door deze situatie, verworven kennis in de praktijk heeft gebracht?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Leervermogen
Coachen op Leervermogen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op