bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Interpersoonlijke Sensitivteit

Competentielijst - Interpersoonlijke sensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Interpersoonlijke Sensitiviteit

 

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid Interpersoonlijke Sensitiviteit

Deze competentie Interpersoonlijke Sensitiviteit kan goed worden ontwikkeld mits de medewerker het inlevingsvermogen (de 'antenne') bezit om te onderkennen wat de behoeften en gevoelens van anderen zijn. Als de medewerker zich helemaal niet in de positie van andere mensen kan of wil verplaatsen is hij niet sensitief. In dit geval wordt de ontwikkeling van sensitiviteit erg moeilijk.

On-the-Job: coaching moet zich vooral richten op alert reageren op signalen, begrip voor emoties tonen. Belangrijk is voorbeeld van de mentor.
Off-the-Job: wanneer inlevingsvermogen aanwezig is kan sensitiviteit ontwikkeld worden in trainingen waarin gedrag en de effecten daarvan op anderen centraal staan.

Trainingsadvies: Ontwikkelbaarheid Interpersoonlijke Sensitiviteit

Alle trainingen waarin het gedrag van de deelnemer en de effecten daarvan op anderen worden besproken, komen in aanmerking. De meest voor de hand liggende trainingen zijn Communicatieve vaardigheden, Sociale vaardigheden, Leiding geven, Onderhandelen, Persoonlijke Effectiviteit, Klantgerichtheid, Commercieel handelen enzovoorts. Het aantal aanbieders van dit soort programma's is groot. In al deze trainingsprogramma's komt sensitiviteit in meer of mindere mate aan de orde. Meestal gaat het om het vermogen om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van de ander of begrip en nieuwsgierigheid op te kunnen brengen voor het gedrag wat de ander vertoont. Nieuwsgierigheid naar de beweegreden van het gedrag levert vaak inzicht en begrip op.


De ontwikkelbaarheid Interpersoonlijke Sensitiviteit kan eveneens in een één-op-één-training, en in een kort tijdsbeslag, goed worden versterkt. Wanneer de medewerker alleen wat betreft sensitiviteit ontwikkeling nodig heeft, is het volgen van een van de bovenstaande trainingen een inefficiënte oplossing. Voorwaarde voor ontwikkeling is dat de medewerker over inlevingsvermogen beschikt.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op