bellen
Contact

Competentieniveaus Interpersoonlijke Sensitiviteit

Competentielijst - Interpersoonlijke sensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus Interpersoonlijke Sensitiviteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een co├Ârdineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Competentieniveaus Interpersoonlijke Sensitiviteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Verwoordt uitgesproken en duidelijk zichtbare gevoelens van de ander correct.
 • Besteedt aandacht aan belangrijke gebeurtenissen voor de ander.
 • Laat anderen in hun waarde.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Verwoordt niet direct uitgesproken gevoelens van de ander correct.
 • Herkent en benoemt de gevoelens, wensen en belangen van de ander.
 • Heeft oog voor de persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeerd.

Niveau 4: Expert/Management

 • nvt
 • nvt
 • nvt

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Verwoordt niet direct uitgesproken gevoelens, wensen en belangen van de ander treffend.
 • Houdt in het eigen gedrag rekening met de gevoelens, wensen en belangen van de ander.
 • Houdt in het eigen gedrag rekening met de persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeert.

 

Competentieniveaus Interpersoonlijke Sensitiviteit

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op