bellen
Contact

Coachingtips Interpersoonlijke Sensitiviteit

Competentielijst - Interpersoonlijke sensitiviteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Coachingtips Interpersoonlijke Sensitiviteit

Coachen op competenties algemeen:

Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol resultaat te komen, op persoonlijk en bedrijfsniveau. In veel organisaties wordt daarom een fikse investering gedaan in het meten van competenties om duidelijk te krijgen waar medewerkers staan ten opzichte van het competentieprofiel.
We weten inmiddels ook dat competentiegedrag niet éénduidig is, en is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen (logische niveaus van Bateson). Daarnaast weten we ook dat niet elke competentie even goed ontwikkelbaar is.
Bij het effectief coachen op competenties is het essentieel om vast te stellen op welk niveau de ontwikkeling gewenst is en te bepalen in welke mate de competentie ontwikkelbaar is. Als dat helder is komt het op het vakmanschap van de coach aan om de juiste methodieken toe te passen en uiteindelijk voor de coachee op nieuw gedrag toe te passen in de praktijk.

Tips en randvoorwaarde voor het coachen op competenties:

 • Creëren een omgeving waarin de medewerkers zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling.
 • Stel de ontwikkelbaarheid van de specifieke competentie vast.
 • Zoom in op het specifieke gedragscriteria van de competentie.
 • Bepaal heldere en realistische verwachtingen en doelen.
 • Zoom uit naar overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen.
 • Ondersteun en begeleid de coachee om zelfstandig problemen op te lossen.
 • Stimuleren de coachee om zichzelf uit te dagen in de praktijk en te gaan DOEN!
 • Borg het nieuwe gedrag.

Coachingtips Interpersoonlijke Sensitiviteit

 • Houd rekening met de persoonlijke omstandigheden van anderen. Toon begrip door uw indruk van de gevoelens van de ander te verwoorden.
 • Besteed aandacht aan belangrijke gebeurtenissen voor de ander zoals ziekte, pech, gezinsuitbreiding, examen, etc.
 • Sta eens stil bij het effect van uw eigen gedrag op anderen.
 • Geef aandacht aan zowel de zakelijke als de relationele kant van een gesprek.

 

Coachingtips Interpersoonlijke Sensitiviteit

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Sensitiviteit
Coachen op Sensitiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op