bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Impact

Competentielijst - Impact

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

impact

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Impact

  • Beschrijf een recente ervaring waarin impact heel belangrijk was. Wat was precies de situatie? Wat waren uw taak en uw doel? Hoe had u zich voorbereid? Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
  • Kunt u een situatie beschrijven waarin u bewust uw best deed om een goede eerste indruk te maken? Wat deed u om dit te bereiken?
  • Heeft men u wel eens verteld welke eerste indruk u maakt? Kunt u een voorbeeld geven van een dergelijke situatie? Wat hebt u hiermee gedaan?
  • Hebt u wel eens ervaren dat men u tijdens een eerste ontmoeting anders inschatte dan toen men u wat beter leerde kennen? Wat is het verschil tussen deze eerste indruk en die in het latere stadium van het contact? Wat is er veranderd in de tussenliggende periode?
  • Kunt een voorbeeld beschrijven van een recente situatie waarin in een onbekende situatie of groep toch duidelijk voor uw eigen mening uitkwam? Wat gebeurde er? Wat was het resultaat?
  • Kunt u een voorbeeld beschrijven van een recente situatie waarin u in een onbekende situatie of groep iets uit de losse pols heeft verteld? Wat was de reactie van uw toehoorders? Wat was het resultaat?
  • Kunt u de laatste drie keer beschrijven dat u na een eerste contact door de ander voor een volgende afspraak werd uitgenodigd? Waarom werd u opnieuw uitgenodigd?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Impact
Coachen op Impact

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op