Gedragscriteria competentie Impact

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Impact

  • Past kleding en uiterlijke verzorging aan functie of situatie aan.
  • Wekt een professionele indruk door verstand van zaken te tonen.
  • Komt in optreden krachtig en zelfverzekerd over. 
  • Weet de aandacht van de ander vast te houden door bijvoorbeeld levendig en enthousiast te vertellen en/of weet de ander door interessante inhoud te boeien.
  • Wordt na een eerste contact vaak uitgenodigd voor een tweede contact.
  • Houdt de juiste afstand tot gesprekspartner(s). 
  • Benadert anderen op een ontspannen en vriendelijke manier. 
  • Heeft op anderen een natuurlijk overwicht. Overtuigt anderen op voorhand door zijn manier van optreden.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Impact
Coachen op Impact

printen