bellen
Contact

Coachingstips Impact

Competentielijst - Impact

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Coachen op competentie Impact

impact

Coachen op competenties algemeen:

Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol resultaat te komen, op persoonlijk en bedrijfsniveau. In veel organisaties wordt daarom een fikse investering gedaan in het meten van competenties om duidelijk te krijgen waar medewerkers staan ten opzichte van het competentieprofiel.
We weten inmiddels ook dat competentiegedrag niet éénduidig is, en is opgebouwd uit verschillende niveaus. Kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen (logische niveaus van Bateson). Daarnaast weten we ook dat niet elke competentie even goed ontwikkelbaar is.
Bij het effectief coachen op competenties is het essentieel om vast te stellen op welk niveau de ontwikkeling gewenst is en te bepalen in welke mate de competentie ontwikkelbaar is. Als dat helder is komt het op het vakmanschap van de coach aan om de juiste methodieken toe te passen en uiteindelijk voor de coachee op nieuw gedrag toe te passen in de praktijk.

Tips en randvoorwaarde voor het coachen op competenties:

 • Creëren een omgeving waarin de medewerkers zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling.
 • Stel de ontwikkelbaarheid van de specifieke competentie vast.
 • Zoom in op het specifieke gedragscriteria van de competentie.
 • Bepaal heldere en realistische verwachtingen en doelen.
 • Zoom uit naar overtuigingen, motivatie en persoonlijke eigenschappen.
 • Ondersteun en begeleid de coachee om zelfstandig problemen op te lossen.
 • Stimuleren de coachee om zichzelf uit te dagen in de praktijk en te gaan DOEN!
 • Borg het nieuwe gedrag.

Coachingtips: Impact

 • Als je zeker wil overkomen, zal je in eerste instantie in je eigen verhaal moeten geloven.
 • Geef praktische voorbeelden van wat voor professioneel gedrag je in je organisatie verwacht.
 • Laat je observeren als je optreedt en registreer je gedragingen. Komt je onzeker over door een aarzelende houding, door je taalgebruik, door jen manier van gebaren of door je kleding? Vraag om feedback en suggesties om je impact te verbeteren.
 • Ga na of je je voldoende verdiept hebt in je gesprekspartners of toehoorders. Wat weten zij al en wat is hun referentiekader? Onderzoek vervolgens hoe je je toehoorders of gesprekspartners zou kunnen boeien.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Impact
Coachen op Impact

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op