bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Besluitvaardigheid

Competentielijst - Besluitvaardigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie Besluitvaardigheid

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid is niet gemakkelijk te ontwikkelen. Eerst moet worden nagegaan wat de oorzaak is van een te geringe besluitvaardigheid bij een medewerker. Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat de medewerker:

  • niet weet welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hijprecies heeft;
  • te perfectionistisch is: kan de medewerker gestimuleerd worden genoegen te nemen met een werkbaar besluit in tegenstelling tot het streven naar het perfecte besluit.
  • weinig zelfvertrouwen heeft.

Off-the-Job: Trainingen projectmatig werken en resultaatgericht management kunnen helpen doordat zij betere voorwaarden creëren om besluitvaardigheid te vertonen.
On-the-Job: Coaching.

Trainingsadvies: Besluitvaardigheid

Trainingen die de competentie besluitvaardigheid ondersteunen zijn vooral bedoeld om betere voorwaarden te creëren voor het nemen van besluiten. Voorbeelden van trainingen die deze voorwaarden kunnen helpen creëren zijn:

  • projectmatig werken en resultaatgericht management;
  • probleemanalyse;
  • werken vanuit intuïtie;
  • assertief optreden;
  • trainingen waarin besluitmodellen worden behandeld.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Besluitvaardigheid
Coachen op Besluitvaardigheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op