bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Besluitvaardigheid

Competentielijst - Besluitvaardigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden besluitvaardigheid

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Besluitvaardigheid

  • Confronteert anderen met zijn mening, zegt dat iets niet juist is.
  • Erkent eigen fouten.
  • Neemt besluiten op tijd, stelt ze niet onnodig uit, maar is ook niet overhaast.
  • Kan wanneer nodig, ook beslissen als nog niet alle informatie aanwezig is.
  • Neemt snel en standpunt in, spreekt een gegrond oordeel uit.
  • Weegt alternatieven af en maakt een verantwoorde keuze.
  • Weegt voor- en nadelen tegen elkaar af alvorens een besluit te nemen.
  • Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd.
  • Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist.

Meer informatie over gedragsniveau's per competentie: bel of mail ons

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Besluitvaardigheid
Coachen op Besluitvaardigheid

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op