bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Besluitvaardigheid

Competentielijst - Besluitvaardigheid

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen competentie besluitvaardigheid

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Besluitvaardigheid

  • Hebt u wel eens een beslissing moeten nemen in uw werk waarvan u vond dat men deze niet aan u had moeten/mogen overlaten? Voorbeeld?
  • Hebt u wel eens een kans voorbij laten gaan omdat u te lang wachtte met het nemen van een beslissing? Voorbeeld?
  • Welke belangrijke besluiten hebt u in de afgelopen week genomen? Hoeveel tijd hebt u hiervoor genomen?
  • Vertel eens welke beslissingen u de afgelopen tijd het moeilijkst vond te nemen? Waarom?
  • Hoe vaak overkomt het u dat u een beslissing uitstelt om meer bedenktijd te hebben?
  • Houdt u wel eens een slag om de arm bij het nemen van beslissingen? Voorbeeld?
  • Wat voor soort beslissingen neemt u snel en voor welke hebt u meer tijd nodig? Voorbeelden?
  • Kunt u recente problematische kwesties beschrijven die er op uw werk speelden, waarvoor u verantwoordelijk was om ze op te lossen? Wat hebt u precies ondernomen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Besluitvaardigheid
Coachen op Besluitvaardigheid

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op