bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Voortgangsbewaking

Competentielijst - Voortgangsbewaking

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

voortgangs bewaking

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Voortgangsbewaking

  • Zoekt of schept orde en regelmaat in de werkomgeving.
  • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project.
  • Ontwikkelt toetsbare werkprocedures.
  • Spreekt anderen aan wanneer werkinformatie achterwege blijft.
  • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
  • Vraagt uit eigen beweging om terugmelding of rapportage van anderen.
  • Plant meetmomenten en gebruikt deze om de voortgang te meten.
  • Maakt aan het eind van gesprekken vervolgafspraken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Voortgangsbewaking
Coachen op Voortgangsbewaking

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op