Gedragscriteria competentie Voortgangsbewaking

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Voortgangsbewaking

  • Zoekt of schept orde en regelmaat in de werkomgeving.
  • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project.
  • Ontwikkelt toetsbare werkprocedures.
  • Spreekt anderen aan wanneer werkinformatie achterwege blijft.
  • Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
  • Vraagt uit eigen beweging om terugmelding of rapportage van anderen.
  • Plant meetmomenten en gebruikt deze om de voortgang te meten.
  • Maakt aan het eind van gesprekken vervolgafspraken.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Voortgangsbewaking
Coachen op Voortgangsbewaking

printen