bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Voortgangsbewaking

Competentielijst - Voortgangsbewaking

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

voortgangs bewaking

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Voortgangsbewaking

  • Wanneer bent u voor het laatst een afspraak vergeten? Hoe kwam dat?
  • Wie houdt uw agenda bij?
  • Wanneer hebt u voor het laatst een meetmoment gepland om de voortgang van bepaalde activiteiten te kunnen meten?
  • Welke werkprocedures hanteert u?
  • Welke checklists hanteert u?
  • Welke afspraken hebt u met anderen gemaakt over het terugkoppelen van informatie over de voortgang van werkzaamheden? Met wie hebt u deze afspraken gemaakt?
  • Aan wie hebt u zelf het laatst gerapporteerd over de voortgang van activiteiten? Werd u gevraagd om een rapportage?
  • Wanneer hebt u voor het laatst een gesprek afgesloten met het maken van een vervolgafspraak?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Voortgangsbewaking
Coachen op Voortgangsbewaking

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op