Gedragscriteria competentie Samenwerken / Teamgerichtheid

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Samenwerken / Teamgerichtheid

  • Biedt anderen hulp aan bij problemen of conflicten en helpt anderen hun doel te bereiken. 
  • Komt met voorstellen voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat.
  • Doet concessies aan het eigen belang als het gaat om het behalen van een gezamenlijk resultaat. 
  • Komt met voorstellen hoe een gezamenlijk resultaat behaald kan worden.
  • Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om zodoende het gezamenlijke doel te kunnen bereiken.
  • Pakt ideeën van anderen positief op. 
  • Stelt het belang van het team boven het eigen belang.
  • Uit zich positief over prestaties van een collega
  • Zet zich in voor de belangen van anderen (de teamleden).
  • Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Samenwerken
Coachen op Samenwerken

printen