bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Samenwerken / Teamgerichtheid

Competentielijst - Samenwerken

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Samenwerken / Teamgerichtheid

  • Hebt u wel eens deel uitgemaakt van een team/groep die uit elkaar viel, omdat men niet met elkaar overweg kon? Wat was uw rol hierin?
  • Hebt u wel eens meegemaakt dat u uw belang(en) niet realiseerde? Wat hebt u toen gedaan?
  • Bent u wel eens gevraagd om zitting te nemen in een commissie of werkgroep die een opdracht van algemeen belang moest uitvoeren (personeelsfeest, ondernemingsraad, veiligheidscommissie et cetera), die geen directe betrekking had op uw eigen dagelijkse werk? Bent u op het verzoek ingegaan? Waarom wel, waarom niet? Wat gebeurde er toen u het werk in de commissie/werkgroep combineerde met uw normale dagelijkse werk?
  • Werkt u op dit moment in een teamverband? Hebben zich hier ooit samenwerkingsproblemen voorgedaan? Zo ja, wat deed u toen?
  • Hebt u ooit uit eigen beweging een collega gecoacht een nieuwe collega, een jongere collega, een collega die niet goed functioneerde et cetera)?
  • Wie zijn uw interne afnemers in uw Organisatie? Wie maakt er intern gebruik van uw producten of diensten? Hebben deze afnemers ooit te kennen gegeven dat zij werkwijzen op uw afdeling (in uw functie) veranderd zouden willen zien? Hebben ze ooit klachten geuit over uw producten/diensten? Voorbeelden?
  • Hebt u ooit een werkprobleem op een andere afdeling of bij een collega gesignaleerd? Wat deed u toen?
  • Bent u ooit in de situatie geweest dat u het niet eens was met de gang van zaken binnen een team waarvan u deel uitmaakte?Voorbeeld?
  • Wat vindt u van de manier waarop u en uw collega’s op dit moment samenwerken? Welke moeilijkheden hebben zich hier ooit voor gedaan?

 

Wilt u de competentie samenwerken ontwikkelen?

Competentieworkshop Samenwerken
Coachen op Samenwerken

Samenwerken met de Belbin teamrollen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op