bellen
Contact

Competentieniveaus Samenwerken / Teamgerichtheid

Competentielijst - Samenwerken

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Samenwerken - Teamgerichtheid

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Samenwerken / Teamgerichtheid

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Helpt collega’s op verzoek.
 • Waardeert de input van anderen.
 • Deelt relevante informatie.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Ondersteunt teamleden op eigen initiatief.
 • Is bereid te participeren in een team.
 • Heeft het in positieve zin over teamleden.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Neemt zelf initiatief tot participatie.
 • Levert een actieve bijdrage aan het groepsbelang.
 • Is gericht op samenwerken met andere vakgebieden / teams

Niveau 4: Expert/Management

 • Stelt het groepsbelang boven het eigen belang.
 • Toont respect voor input van anderen.
 • Is gericht op samenwerken met andere organisatieonderdelen

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Inspireert ook anderen tot samenwerken.
 • Creëert de randvoorwaarden voor samenwerken binnen de organisatie.
 • Is gericht op samenwerken met andere organisaties

 

Wilt u de competentie samenwerken ontwikkelen?

Competentieworkshop Samenwerken
Coachen op Samenwerken

Samenwerken met de Belbin teamrollen

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op