Gedragscriteria competentie Mondelinge communicatie

Competenties

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragscriteria

Een gedragscriterium is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragscriteria vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragscriteria: Mondelinge Communicatie

  • Spreekt duidelijk en verstaanbaar.
  • Praat rustig; gebruikt pauzes om op de reacties van de toehoorders te kunnen letten.
  • Formuleert helder en duidelijk.
  • Spreekt in begrijpelijke taal; gebruikt geen vaktaal of legt vaktaal uit.
  • Gebruikt intonatie en lichaamshouding ter ondersteuning van wat hij wil zeggen.
  • Toetst of de ander de boodschap heeft begrepen.
  • Verheldert een probleem door een passend voorbeeld te geven.
  • Past taalgebruik aan zijn toehoorders aan. 

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Mondelinge Communicatie
Coachen op Mondelinge Communicatie

printen