bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Mondelinge communicatie

Competentielijst - Mondelinge communicatie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Mondelinge Communicatie

  • Hebt u ooit commentaar gekregen van anderen over hoe duidelijk u overkomt? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Hebt u ooit gemerkt dat een medewerker of collega een opdracht die hem mondeling had gegeven, niet had begrepen? Waaruit bleek dat de ander de opdracht niet had begrepen? Wat was volgens u de oorzaak?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een recente ervaring waarbij de communicatie vastliep? Wat was de situatie? Wat was uw doel? Wat ging er precies mis? Hoe kwam dat volgens u?
  • Hebt u ooit voordrachten of speeches gehouden? Voorbeeld?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een erg positieve en een erg negatieve reactie op uw mondelinge communicatie?
  • Beschrijft u een recente situatie waarin mondeling communiceren voor u heel belangrijk was. Wat was uw rol? Hoe hebt u dit aangepakt?
  • Hebt u onlangs meegemaakt dat u een complexe zaak aan een ander heeft voorgelegd? Hoe deed u dat?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Mondelinge Communicatie
Coachen op Mondelinge Communicatie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op