bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Competentie Presenteren

Competentielijst - Presenteren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Presenteren

Deze competentie is door veel oefening goed te ontwikkelen, vooral de onderdelen die te maken hebben met het opzetten van een presentatie en het hanteren van presentatiehulpmiddelen. De enige en beste manier om mondeling presentatie te versterken is oefening: het daadwerkelijk geven van presentaties. Veel hangt af van de voorbereiding.
Het beperken of vermijden van jargon is vrij eenvoudig te realiseren, maar het veranderen van de zinsbouw en structuur van een betoog is lastiger.

On-the-Job: Als de medewerker moeite heeft met het verbale gedeelte van het mondeling presenteren, het uitspreken van de presentatie, kan het nuttig zijn de coachingsactiviteiten op de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid te richten. Als de medewerker moeite heeft met het vasthouden van de aandacht, kan het zijn dat hij onvoldoende flexibiliteit vertoont.
Off the job: Een training kan veel bijdragen aan de verbetering van het mondeling presenteren. De deelnemer krijgt de gelegenheid om in een veilige omgeving te oefenen en door middel van videofeedback gericht te werken aan de zwakke kanten van zijn presentatie.

Trainingsadvies: Presenteren

Het aanbod van trainingen op het gebied van Mondeling Presenteren is groot. Mogelijke trainingen zijn:

  • Presentatievaardigheden
  • Presenteren voor groepen
  • Verkooppresentaties,
  • Presentatietechniek
  • Competentieworkshop: Mondelinge Presentatie


Over het algemeen wordt in de trainingen het volgende behandeld:
de voorbereiding van de presentatie (ken de doelgroep en het doel van de presentatie)

  • de opbouw van de presentatie
  • de opening van de presentatie (wel of geen anekdote en dergelijke)
  • de persoonlijke stijl van de presentator versus de culturele achtergrond van de doelgroep
  • het gebruik van hulpmiddelen.
  • deelnemers oefenen meestal in het daadwerkelijk geven van een presentatie en krijgen videofeedback.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Presenteren
Coachen op Presenteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op