bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie Presenteren

Competentielijst - Presenteren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Presenteren

  • Beschrijf de laatste presentatie die u hebt gegeven, wat ging er goed, wat kan er beter?
  • Welke presentatie beschouwt u als uw beste en waarom?
  • Op welke manier bereidt u een presentatie voor?
  • Hebt u recent een presentatie gegeven voor een ander publiek dan u verwachtte? Hoe ging u daarmee om?
  • Met welke middelen heeft u uw laatste drie presentaties ondersteund?
  • Houdt u rekening met uw publiek? Kunt u uitleggen waarom niet of waaruit blijkt dat u tijdens uw presentatie rekening houdt met uw publiek?
  • Krijgt u na of tijdens een presentatie vaak vragen? Kunt u voorbeelden geven van vragen die u krijgt? Zijn dit over het algemeen vragen ter verduidelijking of aanvullende vragen?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Presenteren
Coachen op Presenteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op