bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Luisteren

Competentielijst - Luisteren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

luisteren

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Luisteren

  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u, omdat u goed luisterde, informatie opdeed die iemand anders wellicht zou zijn ontgaan?
  • Geef een voorbeeld van een recente situatie waarin u een belangrijk gesprek voerde. Hoe verliep het gesprek wat betreft wederzijds begrip? Waardoor werd dit veroorzaakt?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een gesprek waarin de communicatie misliep door onvoldoende aandacht voor de ander? Wat was er precies aan de hand?
  • Vindt u het wel eens nodig om te toetsen of u de ander juist hebt begrepen? Kunt u een voorbeeld geven van de manier waarop u dat meestal doet?
  • Wanneer hebt u voor het laatst achteraf aanvullende informatie gevraagd die u ook in het eigenlijke gesprek had kunnen krijgen? Waarom hebt u tijdens het gesprek niet alle informatie gekregen die u nodig had?
  • In welke situaties of bij welke onderwerpen voelt u zich geremd om bij uw gesprekspartner door te vragen. Waarom voelt u zich dan geremd? Hoe gaat u hiermee om?
  • Vragen anderen u wel eens wat de afspraken zijn uit overleg omdat ze het zelf niet meer precies weten. Kunt u de laatste keer beschrijven dat dit gebeurde?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Luisteren
Coachen op Luisteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op