bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Luisteren

Competentielijst - Luisteren

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

luisteren

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Luisteren

  • Vraagt door op gegeven informatie.
  • Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet duidelijk is.
  • Geeft door gedrag en houding blijk van interesse voor wat de gesprekspartners inbrengen.
  • Geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te brengen.
  • Laat de ander uitspreken en pauzeert als een ander wil interrumperen.
  • Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.
  • Toetst of hij begrijpt wat de ander zegt.
  • Komt terug op wat eerder in het gesprek door anderen is gezegd.
  • Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen.
  • Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Luisteren
Coachen op Luisteren

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op