bellen
Contact
Accuratesse / nauwkeurigheid Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Meer over Accuratesse / nauwkeurigheid

Competentie: Nauwkeurigheid / Accuratesseaccuratesse

Competentiegebied: Persoonlijke effectiviteit
Dit competentiegebied omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de individuele talent van mensen.

Definitie: Competentie accuratesse
Het leveren van werk waarin, ook als het gedetailleerd werk betreft, geen fouten voorkomen.

Samenhang
Met de competenties discipline, plannen en organiseren en orde en netheid.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Werkt secuur en reageert direct corrigerend als er iets wat betreft de kwaliteit niet goed is gegaan. Houdt zich aan afspraken of overlegt wanneer daar van wordt afgeweken.
Negatief: Levert slordig werk af, controleert het eigen werk niet, heeft geen oog voor fouten. Heeft geen belangstelling voor het werken volgens regels en procedures of om bij veranderingen of afwijkingen hierover te overleggen met andere.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: contentieus, oog voor detail, geïnteresseerd, nauwkeurigheid en gedisciplineerd.
Negatief: ongeorganiseerd, niet belangstellend, ongemotiveerd.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Training Accuratesse
Coachen op Accuratesse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op