Accuratesse Competentielijst

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Nauwkeurigheid / Accuratesse

Competentiegebied: Persoonlijkheid
Dit competentiegebied omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de individuele geaardheid van mensen.

Definitie
Het leveren van werk waarin, ook als het gedetailleerd werk betreft, geen fouten voorkomen.

Samenhang
Met de competentie discipline en plannen en organiseren en orde en netheid.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Werkt secuur en reageert direct corrigerend als er iets wat betreft de kwaliteit niet goed is gegaan. Houdt zich aan afspraken of overlegt wanneer daar van wordt afgeweken.
Negatief: Levert slordig werk af, controleert het eigen werk niet, heeft geen oog voor fouten. Heeft geen belangstelling voor het werken volgens regels en procedures of om bij veranderingen of afwijkingen hierover te overleggen met andere.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: contentieus, oog voor detail, geïnteresseerd en gedisciplineerd.
Negatief: ongeorganiseerd, niet belangstellend, ongemotiveerd.

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Accuratesse
Coachen op Accuratesse

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op