Assertiviteit Competentielijst

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Assertiviteit

Competentiegebied: Persoonlijkheid
Dit competentiegebied omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate bepaald wordt door de individuele geaardheid van mensen.

Definitie
Het opkomen voor zichzelf op een rustige doch efficiënte wijze, zonder weerstand op te roepen.

Samenhang
Er is een samenhang met durf.

Normindicaties: Gedrag
Positief: treedt spontaan vooruit om actief te participeren.
Negatief: is bedeesd en spreekt vooral als hem iets wordt gevraagd. Schiet soms snel in de verdediging.

Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: vind het prettig om wat tegengas te krijgen van anderen.
Negatief: is bedeesd en acteert vooral op de achtergrond.

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Assertiviteit
Coachen op Assertiviteit

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op