bellen
Contact
Taakgericht Leidinggeven Competentielijst
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentie: Taakgericht leidinggeventeam gericht leiding geven

Competentiegebied: Management en Leidinggeven
Alle gedrag op het gebied van sturen, motiveren en ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Gedrag dat is gericht op het beïnvloeden van anderen.


Definitie
Het nemen van de leiding en het aansturen van medewerkers, waarbij taken aan de juiste medewerkers worden toebedeeld en wordt toegezien op de uiteindelijke taakuitvoering.


Samenhang
Een lage score op taakgericht leidinggeven kan samen gaan met een lage score op flexibel gedrag en sensitiviteit. Er is een relatie met mondelinge communicatie.

Normindicatie: Gedrag
Positief: Zorgt voor een goed werkklimaat. Herkent zwakke aspecten in de taakuitvoering bij de medewerker en weet deze op te vangen.
Negatief: Laat de medewerker aan zijn lot over. Creëert onduidelijkheden en verstoort het werkklimaat. De medewerker weet niet wat hij aan zijn baas heeft.


Normindicatie: Persoonlijkheid
Positief: Deelt zijn leven planmatig in en communiceert zorgvuldig.
Negatief: Springt van de hak op de tak en let niet goed op zijn woorden.


Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Taakgericht leidinggeven
Coachen op Taakgericht leidinggeven

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op

Brochures

Door ons brede aanbod vindt u altijd wel iets dat bij uw vraag past.

Downloaden