bellen
Contact

Competentieniveaus Flexibiliteit

Competentielijst - Flexibiliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentieniveaus competentie Flexibiliteit

Competentieniveaus algemeen

Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. Het bepalen van het niveau van een competentie is daarmee minstens zo relevant als het vaststellen van welke competentie iemand zou moeten beheersen. Zeker als je medewerkers gaat beoordelen en wanneer de competenties leidend zijn bij de ontwikkeling van de medewerker.


Wij onderscheiden vijf gedragsniveaus. Hieronder de algemene omschrijving van de vijf niveaus:

Niveau 1: Basis/Starter

 • Dit gedragsniveau is vaak passend bij operationeel werk of bij starters. Er wordt nog weinig initiatief verwacht en de medewerker levert gestuurd resultaten.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Dit gedragsniveau vragen we doorgaans van een medewerker in de operatie met enige ervaring en doet een beroep op de zelfstandigheid van de medewerker.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Dit gedragsniveau is passend bij medewerkers in een coördineren of leidende positie waarbij het bijdragen aan het werk van anderen een rol speelt. Dit kan zowel op het gebied van kennis als mensen zijn.

Niveau 4: Expert/Management

 • Bij dit gedragsniveau past een hoge mate van eigen initiatief en zelfstandigheid waarbij het verantwoordelijk zijn voor een kennisgebied of bedrijfsonderdeel een rol speelt.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Bij dit gedragsniveau past het verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie voor wat betreft de visie, missie en strategie.

Gedragsniveaus: Flexibiliteit

Hieronder staan de specifieke gedragsniveaus van deze competentie. Bij elk niveau zijn een drietal, voor deze competentie, kenmerkende gedragscriteria genoemd. Deze gedragscriteria geven aan welk gedrag we van iemand mogen verwachten op ieder niveau.

Niveau 1: Basis/Starter

 • Accepteert opgedragen veranderingen.
 • Herkent duidelijke veranderingen in de werksituatie en stelt werkwijzen bij.
 • Is bereid werkzaamheden te doen die niet direct tot zijn takenpakket behoren.

Niveau 2: Vakman/Vakvrouw

 • Gebruikt zonodig verschillende communicatiestijlen.
 • Laat meerdere stijlwisselingen zien als de situatie daarom vraagt.
 • Herkent veranderingen in de werksituatie en stelt werkwijzen bij als daartoe aanleiding bestaat.

Niveau 3: Professional/Sturen

 • Gebruikt bij het beïnvloeden van anderen verschillende aanpakken.
 • Wijzigt de eigen gedragsstijl en aanpak om zijn oorspronkelijke doelen te behalen.
 • Reageert direct op veranderende omstandigheden.

Niveau 4: Expert/Management

 • Schakelt tijdig in leiderschapsstijl wanneer daartoe aanleiding bestaat.
 • Wijzigt eigen gedragsstijl en aanpak en stelt indien nodig doelen bij.
 • Reageert direct op externe ontwikkelingen en veranderingen in een complexe situatie.

Niveau 5: Strategie/Leiderschap

 • Wijzigt tijdig de organisatiestrategie wanneer daartoe aanleiding bestaat.
 • Stemt gedrag, aanpak en doelen continu af op externe ontwikkelingen en veranderingen.
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen en veranderingen in een complexe situatie.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Flexibel Gedrag
Coachen op Flexibel Gedrag

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op