bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie Flexibiliteit

Competentielijst - Flexibiliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden.

Gedragsvoorbeelden competentie Flexibiliteit

 • Hanteert bij het beïnvloeden van anderen verschillende aanpakken; bijvoorbeeld dwingen, vragen, uitleggen en samenwerken.
 • Houdt niet vast aan bekende werkwijzen en kan afstappen van regelmaat.
 • Handhaaft zich in nieuwe of onverwachte situaties en laat zich niet van de wijs brengen.
 • Voelt anderen aan, kan zich inleven in anderen.
 • Zoekt naar aanpassingen bij veranderende situaties en is bereid een eerder genomen besluit te herzien.
 • Heeft geen sterke overreding nodig om van plan te veranderen en is bereid tegemoet te komen aan wensen van anderen.
 • Beroept zich niet op oude afspraken.
 • Respecteert de mening van anderen en laat anderen in hun waarde en ergert zich niet aan de tekortkomingen van anderen.
 • Doet zijn best om anderen te begrijpen.
 • Is bereid werkzaamheden te doen die niet direct tot zijn takenpakket behoren.
 • Heeft geen uitgesproken sympathieën of antipathieën.
 • Verandert in geval van kansen of problemen de eigen gedragsstijl om gesteld doel te bereiken.
 • Schakelt bij weerstand over op een aanpak die wél tot het gestelde doel leidt.
 • Bewandelt zo nodig andere wegen om het doel te bereiken: zoekt naar alternatieve oplossingen en vindt het niet vervelend van een eerder bedacht plan af te wijken.
 • Weet, al naar gelang de situatie, variatie in de eigen gedragsstijl aan te brengen.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Flexibel Gedrag
Coachen op Flexibel Gedrag

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op