bellen
Contact

Ontwikkelbaarheid Flexibiliteit

Competentielijst - Flexibiliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelbaarheid Competenties

De ontwikkelbaarheid van een competentie verschilt per individu. Het hangt binnen een persoon samen met kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijkheid. Het eenvoudigst te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden die ook bij een groot deel van de competenties een rol spelen. Lastiger is als er een ontwikkelvraag ligt op het gebied van motivatie of persoonlijkheid. Zie voor meer informatie ONS® competentieontwikkelmodel.

Ontwikkelbaarheid: Flexibiliteit

Flexibiliteit is een goed te ontwikkelen competentie. Flexibel gedrag is vooral nodig wanneer er blokkades of weerstanden zijn ontstaan en de medewerker andere wegen dient te vinden om zijn oorspronkelijke doel te behalen. Flexibel gedrag is minder nodig, wanneer de medewerker positief scoort op de competentie sensitiviteit. Hij roept in dat geval minder gauw blokkades of weerstanden op.
Bij flexibiliteit gaat het vooral om het zoeken naar verschillende manieren van aanpak en die hanteren om het doel dat men voor ogen heeft te bereiken. Er is verwarring mogelijk met de competentie aanpassingsvermogen. Bij aanpassingsvermogen gaat het om het vermogen zich aan veranderende doelen, omstandigheden of mensen aan te passen.

Mogelijke oorzaken voor te weinig flexibel gedrag zijn:

  • geen alternatieve oplossingen of aanpak weten te bedenken;
  • geen oog hebben voor de reacties van anderen, te weinig sensitiviteit;
  • de situatie niet goed overzien en daardoor vasthouden aan een bepaalde aanpak, onvoldoende probleemanalyse.

On-the-Job: coaching vraagt gedegen voorbereiding en zorgvuldige feedback vanwege het grote afbreukrisico.
Off-the-Job: oefenen in het omgaan met weerstanden, van stijl leren wisselen, alternatieven gedragswijzen aanleren.

Trainingsadvies: Flexibiliteit
Alle trainingen waarin de onderwerpen 'het omgaan met veranderingen' en 'het omgaan met weerstanden' behandeld worden komen in aanmerking. Wat betreft de keuze van de training is het van belang te bepalen in wat voor situaties het gebrek aan flexibel gedrag een rol speelt. Wanneer het gaat om klantcontacten is een training Klantgerichtheid op zijn plaats. Speelt het vooral in leidinggevende situaties (het teveel vertonen van dezelfde stijl) dan komt een training Situationeel leiding geven in aanmerking. Flexibel gedrag kan eveneens tijdens een paar korte trainingssessies van telkens een halve dag worden ontwikkeld door middel van een individuele training.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Flexibel Gedrag
Coachen op Flexibel Gedrag

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op