bellen
Contact

Competentiegerichte vragen Flexibiliteit

Competentielijst - Flexibiliteit

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Flexibiliteit

  • Beschrijf een recente situatie waarin u met weerstand te maken had. Wat was er precies aan de hand? Welk doel had u voor ogen? Hebt u dit doel uiteindelijk bereikt en zo ja, hoe?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u tijdig heeft gewisseld van stijl?
  • Wat zijn de gedragsstijlen die u het beste liggen? Welke stijlen vindt u lastig en waar liggen de beperkingen in uw vaardigheden?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u hebt moeten afwijken van een eerder gekozen aanpak om uw doel te bereiken?
  • Beschrijf een recente situatie waarin u uw ideeën of plannen hebt aangepast aan die van een ander. Op welk moment besloot u uw plannen aan te passen? Wat overtuigde u om uw plannen aan te passen?
  • Kunt u vertellen wanneer u voor het laatst zelf weerstand voelde in een situatie. Beschrijf de situatie. Waarom voelde u weerstand? Hoe hebt u de situatie aangepakt?
  • Kunt een voorbeeld geven van een situatie of persoon die u verkeerd heeft ingeschat? Waardoor maakte u deze inschattingsfout? Welke wending heeft u uiteindelijk aan deze situatie gegeven?

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Flexibel Gedrag
Coachen op Flexibel Gedrag

 

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op