bellen
Contact

Gedragsvoorbeelden competentie visie

Competentielijst - Visie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Gedragsvoorbeelden

visie

Een gedragsvoorbeeld is een beschrijving van het specifieke gedrag van de competentie. Gedragsvoorbeelden vormen, door hun observeerbare karakter, de criteria die tijdens een selectiegesprek, beoordeling, assessment of ontwikkelgesprek gemeten kunnen worden. 

Gedragsvoorbeelden competentie Visie

 • Formuleert strategieën voor de komende jaren wat betreft het eigen vakgebied of organisatieonderdeel.
 • Geeft aan wat trends en ontwikkelingen in de markt (in het beroep en op de arbeidsmarkt) en technologie voor de komende jaren zullen zijn (zie ook marktgerichtheid) en vertaalt dat naar de huidige werksituatie (zie ook leervermogen).
 • Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan.
 • Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, vooral ook in de buitenwereld.
 • Komt met ideeën en voorstellen die een ‘looptijd’ van meerdere jaren hebben, werkt aan doelen en plannen op lange termijn.
 • Maakt zich los van de hier-en-nu-problematiek en geeft de grote lijnen in een ontwikkeling aan.
 • Geeft vooral aan waar mogelijkheden voor de toekomst liggen in plaats van beperkingen in het heden.
 • Neemt de tijd om vooruit te denken. Laat zich niet voortjagen door ad-hoc problemen.
 • Ontwikkelt een nieuwe interpretatie van de doelstelling of de 'missie' van een organisatie of een afdeling.
 • Relativeert, objectiveert ervaringskennis.
 • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn.

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Visie
Coachen op Visie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op