bellen
Contact

Competentiegerichte vragen competentie visie

Competentielijst - Visie

reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiegerichte vragen

visie

Deze vragen worden vaak gebruikt in assessments, selectiegesprekken en POP- of ontwikkelgesprekken. De STAR-methode zorgt er voor dat we naar gedrag vragen. Het op een gestructureerde wijze bevragen van gedrag wordt ook wel criteriumgericht interviewen genoemd. Bij de gedragsgerichte benadering laat men de kandidaat over zijn verleden vertellen. Gedrag uit het recente verleden is de namelijk de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Op deze manier kan er getoetst worden of en in welke mate iemand over het gewenste gedrag voor de (toekomstige) functie beschikt.

Competentiegerichte vragen: Visie

  • We maken allemaal wel eens de situatie mee dat we dachten het probleem opgelost te hebben om er vervolgens achter te komen, dat we alleen maar het symptoom van een veel groter probleem hebben opgelost. Kunt u zich een situatie herinneren waarbij u dit overkomen is? Hoe bent u hiermee omgegaan?
  • Kunt u mij beschrijven hoe u uw budget of begroting voorbereidt? Waar houdt u nu rekening mee bij het vaststellen van uw budget of begroting?
  • Wat zijn de lastigste beslissingen die u het afgelopen jaar hebt moeten nemen? Met welke factoren hebt u rekening gehouden?
  • Kunt u mij een voorbeeld geven van een beslissing die u moest nemen, die een direct effect had op het bedrijfsbeleid? Was het een goede beslissing?
  • Welke gebeurtenissen, die plaatsvinden buiten uw onderneming of afdeling, zullen uw onderneming of afdeling het komende jaar beïnvloeden? En de komende vijf jaar? Hoe bereidt u zich voor op deze veranderingen?
  • Hoe wordt uw functie of functioneren beïnvloed door factoren buiten uw invloedssfeer? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Welke belangrijke veranderingen hebben er binnen uw afdeling de afgelopen jaren plaats gevonden? En binnen uw totale bedrijf? Hoe bent u daarmee omgegaan?
  • Maakt u een langetermijnplanning? Kunt u een voorbeeld geven? 

 

Wilt u deze competentie ontwikkelen?

Competentieworkshop Visie
Coachen op Visie

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op